rumien wielopostaciowy Forum

Archiwum

Wesołe Miasteczko

Temat: Klasyczny przykład marketingowego bełkotu
Zdaje się, że żaden z nas nie był w strefie śmierci dotychczas. Radzę być ostrożnym w tej kwestii na forum Nie sądzę, żeby dawkowane normalnie mogły zagrozić czyjemuś życiu. Najwyżej nie ... mogące powodować niewydolność nerek, niedokrwistość hemolityczna, granulocytopenia i małopłytkowość, dermatoza pęcherzowa (w tym złuszczające zapalenie skóry i rumień wielopostaciowy), nieswoiste reakcje alergiczne, anafilaksja, zaburzenia słuchu. To tylko jeden z przykładów. O...
Źródło: mp3.e-gory.pl/forum/viewtopic.php?t=3219

Powered by MyScript